Αιγοκερως

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αυτό το μήνα θα σας απασχολήσουν οι επαγγελματικές υποθέσεις που σας έχουν μείνει σ’ εκκρεμότητα από το προηγούμενο διάστημα και έχουν σχέση με την εξασφάλιση των συμφερόντων και των επαγγελματικών σας θέσεων. Η κούραση και το άγχος θα είναι εμφανείς καταστάσεις γι’ αυτό όσο μπορείτε δαμάστε τις τάσεις σας για εγωιστικές και εριστικές συμπεριφορές προκειμένου να φτάσετε στα αποτελέσματα που προσδοκείτε. Το πέρασμα του Δία στις 16 στο ζώδιο του Λέοντα στον 8ο Ηλιακό σας οίκο θα σας βοηθήσει ν’ ασχοληθείτε πιο επισταμένα με τον οικονομικό σας τομέα, να δημιουργήσετε νέες πηγές εσόδων και να επωφεληθείτε από νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η παραμονή του Άρη μέχρι και τις 25 στο ζενίθ του Ηλιακού σας ωροσκοπίου θ’ αυξήσει τις κοινωνικο- επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα προκαλέσει όμως και εντάσεις. Αποφύγετε τις κόντρες και τις συγκρούσεις με τους ανωτέρους σας και κυρίως με άτομα που κατέχουν εξουσία γιατί οι προκλήσεις αυτές θα λειτουργήσουν μόνο εναντίον σας. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα στις 27 θα σας φέρει νέες οικονομικές ευκαιρίες.