Σκορπιος

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δραστήριοι και αποφασισμένοι δρομολογείτε ακόμα και μακρινά ταξίδια προκειμένου να διευρύνετε τις γνώσεις σας ή να κάνετε πολλά υποσχόμενες συνεργασίες. Οι εργασιακές και οι  οικονομικές σας υποθέσεις από τις 2 θα σας απασχολήσουν έντονα και θα θελήσετε με κάθε τρόπο να βρείτε δραστικές και εναλλακτικές λύσεις για να τ’ αντιμετωπίσετε και να κλείσετε όποιες εκκρεμότητες μπορείτε. Η παραμονή της Αφροδίτης στο ζώδιο των Διδύμων μέχρι και τις 17 στον όγδοο Ηλιακό σας οίκο θα φέρει θετικές εξελίξεις στον οικονομικό σας τομέα και θα διευκολύνει πολύ τις συναλλαγές σας με τρίτους. Η θετική όψη του Ερμή με τον Κρόνο στις 25 θα σας φέρει εξελίξεις θα σας εντυπωσιάσουν καθώς δέχεστε εύνοια για να βάλετε σε λειτουργία υπογραφές συμβολαίων, κλείσιμο συμφωνιών και επέκταση επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων με μελλοντικές προδιαγραφές. Η Νέα Σελήνη στις 27 στο ζώδιο του Λέοντα στο ζενίθ του Ηλιακού σας ωροσκοπίου θα σας ωθήσει σε νέα ξεκινήματα, θα κάνετε εμπορικές συναλλαγές, θα πάρτε τις υποθέσεις σας στα χέρια σας, θα επιστρατεύστε τις δυνάμεις σας και θα οργανωθείτε καλύτερα ώστε να διεκπεραιώσετε ότι πρέπει να εκτελεστεί άμεσα.